مجله کودک 279 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 25

جدول مستطیلی با 4 خانه ی تیره افقی 1 . کافی- هر 3کیلوگرم را گویند . 2 . هیزم . 3 . کلمه ی تردید به معنای « ممکن است » . 4 . خیس و مرطوب- « دست » عرب . عمودی 1 . زیر پای مادران است . 2 . در حرکت و گردش 3 . از نت های موسیقی . 4 . نام حضرت صاحب الزمان (عج) آن شباهت زیادی به « میخ » داشت . خط میخی بر روی کاغذ نوشته نمی شد ، بلکه با ابزاری تیز بر روی سنگ و گل خشک حک می شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 25