مجله کودک 279 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 34

بچه های « اروس » بچه های جهان « اروس » منطقه ای در کشور پرو واقع در آمریکا جنوبی است که از 40 جزیزه ی کوچک در دریاچه ی « تی تی کاکا » تشکیل شده است . مردمان ساکن این منطقه ، بومیان و سرخ پوستان آمریکای جنوبی هستند که تمامی مواد و وسایل مورد نیاز را خود تهیه می کنند . ———نی ماده ی اصلی مورد استفاده ی مردم اروس است . آنها نی ها را از دریاچه به دست می آورند . ———منطقه ی اروس پرر از نی زار است . بنابراین اهالی از نی برای ساختن کلبه های نی استفاده می کنند . داربست اصلی این کلبه از چوب است اما دیوارها از نی ساخته می شوند . ———دسته های نی را در برابر آفتاب خشک می کنند . ———جهانگردان علاقه زیادی به پارچه هایی دارند که مردم اروس آنها را می بافند . طرح های پارچه های این مردم در امریکای جنوبی ، شهرت زیادی دارد . ———سپس نی ها در دسته هایی به هم بافته می شوند . نوعی قایق از جنس نی توسط مردم اروس ساخته می شود . - چشم های ملخ ، میدان دید وسیعی به حشره می دهند . - پاهای بلند حشره ، امکان فرار از ملخ از خطر را فراهم می کنند . - نوعی « گوش » بر روی این قسمت از پای ملخ وجود دارد که به امواج ضعیف صوتی هم حساس است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 34