مجله کودک 279 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 36

تامپر و هفت کوتوله قسمت بیست و یکم  A مثل Animals (جانوران) فرمانرو یا سلسله ی جانوران یکی از بزرگترین گروههای جانداران است . دانشمندان عقیده دارند که حدود 10 میلیون جانور مختلف وجود دارند . جانوران به گروههایی طبقه بندی می شوند که پستانداران یکی از این گروهها است پستانداران خود به گروههای مهره دار و بدون مهره تقسیم بندی می شوند . اندازه و جثه جانوران هم بسیار متنوع است . زرافه با طول 5 متر ، بلندترین جانور پستاندار است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 36