مجله کودک 279 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 37

دارا بودن اسکلت ، ویژگی دیگر جانوران به خصوص مهره داران است . اسکلت به دو صورت داخلی و خارجی وجود دارد . اسکلت داخلی دارای استخوانی به نام ستون فقرات نیز هست .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 37