مجله کودک 281 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 281 صفحه 10

پدر می گوید : « کلاغ و کبوتر و گنجشک آوازی تازه یاد گرفتند . بعد پرنده رفت و دیگر کسی او را ندید . » پرنده دور و دور و دورتر می شود . به طرف ابرهای سفید و آسمان آبی می رود . پرنده ها جینگیلی جینگیلی آواز می خوانند . من هم جینگیلی جینگلی آواز می خوانم . مادر می گوید : « پرنده مثل هیچ پرنده ای نبود . » پدر می گوید :« هر پرنده ای آواز خوش را می خواند . » صدای آوازی عجیب غریب در آسمان می پیچد . پدر تعجب می کند . مادر تعجب می کند . چنین آوازی را هرگز نشنیده اند . این آواز من است . با باد می رود و با نسیم به گوش می رسد ، چه آوازی ! چه آوازی ! . . . رود « یانگ تسه » سومین رود پر جهان است که در چین جریان دارد . طول این رود حدود 6 کیلومتر است که از تبت سرچشمه می گیرد و به دریاچه شرقی چین می ریزد . بندر شانگهای در کناره های این رود قرار دارد که بندر مهمی در این کشور است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 10