مجله کودک 281 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 281 صفحه 16

صدای دوست داشتنی مجید ملا محمدی هر سه نفر خشمگین بودند . آن ها کار مهمی داشتند . کار مهم آن ها اذیت و شکنجه امام عسگری (ع) بود . صالح زندانیان با خنده گفت : « او را دوباره دستگیر کرده ایم . این بار از دستِ ما آسایش نخواهد داشت . » هر سه مرد عباسی* آرام شدند . یکی از آن ها که سبیل بلندی داشت گفت : « ما آمده ایم که از تو بخواهیم او را آرام نگذاری . » دومی که لاغر و دراز بود گفت : « هرچه می توانی به او کتک بزن ! » سومی که کوتاه و چاق بود گفت : « او دشمن ما عباسیان است . دشمن خلیفه است . بالاخره باید کشته شود . راستی چرا شکنجه ی او را زیادتر نمی کنی؟ » مجسمه ای بالدار با بدن حیوان و سر انسان از دوران آشوریان بر جای مانده است که نمونه ای از

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 16