مجله کودک 281 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 281 صفحه 32

او همان قدر که نسبت به کعبه حسادت دارد ، چشم دیدن عبدالمطلب را ندارد . تا قاصد به مکه برود و عبدالمطلب را خبر کند ، او درون چاه فرماندهی اش راه می رود ، دندان می ساید و با خود حرف می زند : - من جلال و شکوه و عظمت دارم . قصر پادشاهی دارم . تمام یمن ، زیر سُلطه ی من است . فرماندهانم ، وزیرانم ، کارگزارانم و همه ی این مردم از من می ترسند و فرمان می برند ، ولی می دانم که هیچ کدام مرا استفاده از پرتوهای فرابنفش (موج کوتاه امواج الکترومغناطیسی) در انواعی از تلسکوپ ها مورد استفاده قرار می گیرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 32