مجله کودک 282 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 282 صفحه 7

ای درخت مهربان ای معلم عزیز جمله جمله برگ برگ در نگاه من لبریز **** ای که برگ های تو باز در نگاه ماست چون هزار آینه ساده و جهان نماست **** ای درخت من بگو با صدای کاغذی چیست راز سبز این برگ های کاغذی ؟ پروتون ها و نوترون ها از ذراتی به نام « کوارک » ساخته شده اند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 282صفحه 7