مجله کودک 282 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 282 صفحه 21

شیری که شیر نبود ! براساس قصه ای از شل سیلوراستاین طراح : بابک قریب رنگ : به راد قریب شیر جوان همراه دیگران می دود و بعد از مدتی دویدن ، مکث می کند و می ایستد و با خودش فکر می کند . پنجه هایی بسیار قوی دارد . محل زندگی این جانور ، بیشتر اروپا ، آمریکای شمالی ، قسمت هایی از آسیا و آفریقا است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 282صفحه 21