مجله کودک 283 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 12

هوایی پرید تو بینی الاغ . بیچاره الاغ فرت فرت و فورت کرد . چند تا عطسه کرد . اما هوایی مثل یک بادکنک دراز شد و رفت تو سینه ی الاغ خوابید . الاغ بدو بدو رفت و به آن طرف روستا رسید . هوایی از خواب پرید . از تو سینه ی الاغ بیرون آمد و به روی یک گاری پرید . گفتم : « هوایی می خواهی کجا بروی ؟ » هوایی گفت : « با این گاری تاراق توروق که می بینی ، می خواهم به روستای دیگر بروم . » گاری با آن چرخهای چوبی و پر سر و صدایش رفت و رفت تا به روستای دیگر رسید . تصویری از دندان های جلوی سگ آبی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 12