مجله کودک 285 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 285 صفحه 15

پدر و نیمی از کروموزم های مادر با هم ترکیب می شوند تا سرانجام سلول جنین جدید تولید شود . در این ترکیب ژن ها هم به دنبال کروموزوم ها سفر می کنند و از سلول جاندار جدید سر در می آورند . البته گاهی در این کار تغییراتی هم انجام می شود این تغییرات اگر خیلی شدید باشد به آنها "جهش" می گویند . هنگامی که ژن ها جهش کنند . معمولاً صفات بدنی زیان باری در فرد جدید به وجود می آید . "گریگور مندل" کشیش اتریشی بود که بیش از صد سال پیش ، به مطالعه ی صفات ارثی پرداخت وبه این موضوع علاقمند شد . جالب اینجاست که او در آن زمان چیزی به نام ژن را نمی شناخت . اما می گفت : عامل یا عامل هایی وجود دارند که صفات ارثی را منتقل می کنند . بعدها به این عوامل ژن گفته شد . درزمینه ی جهش ژن ها هم دانشمند هلندی به نام "دُوریس" مطالعات مهمی انجام داد . او فهمید که چرا ممکن است بعضی افراد به جای پنج انگشت در یک دست با شش انگشت متولد شوند . یا چرا گاهی گوساله هایی با دو سر و عجیب الخلقه از مادرشان به دنیا می آیند . او به این تغییرات وسیع و شدید "موتاسیون" یا جهش نام داد . ساختمان و کار ژن ها بسیار پیچیده است . شاخه ای از علم زیست شناسی که به مطالعه ی ژن ها می پردازد . علم وراثت با "ژنتیک" نام دارد . درآینده باز هم از ژن ها و وراثت برایتان مطالبی خواهیم نوشت . در روی چشم جانور ، پلک ضخیم دیگری هم وجود دارد که چشم حیوان را از تابش نور شدید و گرد و غبار صحرا حفظ می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 285صفحه 15