مجله کودک 290 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 6

بیرق با شکوه زمین محمود کیانوش ای که آبادی این جهانی ، سبز تن ، سبز جان ، سبز بختی ، جان ما بی تو حرفی است در باد ، چشمه ی جان مایی ، درختی سد خاکی نوع دیگری از سد است که از قطعات سنگ و توده های خاک درست می شود . هسته ی مرکزی سدهای خاکی از ماده ای مقاوم به آب مانند بتن ساخته می شود . بزرگترین سد خاکی جهان در کشور تاجیکستان قرار دارد که 323 متر ارتفاع آن است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 6