مجله کودک 290 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 7

بیرق با شکوه زمینی ، سبز و شاداب در اهتزازی؛ راستی دلکش و دلگشایی ، هم دل انگیز و هم دلنوازی در بهاران ، که دنیا بهشت است ، قاصد سبز پوش بهشتی؛ در زمستان ، که بی بار و لختی ، نه گدایی ، نه یک ذره زشتی فصل گرما که آمد ، دوباره دست و دل باز و دامن گشایی؛ با فراوانی میوه هایت سفره ی بیدریغ خدایی سدهای متحرک نوع دیگری از سد استکه قابلیت باز وبسته شدن در مسیر آب جاری را دارد . سد بسته شده بر روی رودخانه ی "تمز" لندن ، نمونه ای از سدهای متحرک است که از سرریز شدن آب به داخل شهر لندن جلوگیری می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 7