مجله کودک 290 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 14

"1317 متولد می شوم ، در شبی سرد و زمستانی ولی در دامنی گرم پر احساس؛ در محدوده فقر ، درجاده شرف . 1323 پدراز دست می رود ، وسایه های خاطرات اومی ماند ، افسانه ایستادگی وایثارمادرم - آن دست اتصال - ومن 1324 حرارت بدنم بالا می رود ، قلم ، مرا گرمی می بخشد ، مدرسه ، مرا داغ می کند و دنیای کلام مرا دگرگون نقشها و رنگها دور سرم با من در حرکتند ، نوحه خوانی رود هراز . . ." اینها بخشی از خاطرات "گشتاسب شهیدی آملی" است . درمحل کار او ، درمحل پل چوبی تهران ، درخیابان روشندلان ، در یک زیرزمین تودرتو که حال و هوای خاصی دارد به دیدار او رفته ایم . فرزند هراز امیر محمد لاجوری "آنگلر فیش" از دیگر ماهی هایی است که حدود یک دوجین (دوازده عدد) از آنها به شکل های مختلف در اعماق

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 14