مجله کودک 290 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 16

حال تلاش ، ساخت وتولید از ابتدای کودکی در من رشد کرده بود ، کندن و فروختن تمشک ، ماهیگیری با دست ، ساختن تله موش و خیلی از چیزهای دیگر محصول روح تکاپوگر من در آن سالها بود . درضمن من بازنشسته ارتش هستم . از سال 1354 هم که سرقفلی این سرزمین را گرفته ام و مشغول هستم . * ارتش؟ به نظر نمی رسد روح هنرمندان با نظامی که ارتش دارد چندان سازگار باشد . اگر ناسازگاری ای وجود دارد به دلیل این است که فرد با خودش ناسازگاری دارد . ارتش به ما خیلی چیزها می آموزد ، مثلا نظم ، من فکر می کنم همه ما به نظم و انضباط در زندگی نیازمندیم من هر روز از صبح خیلی خیلی زود تا غروب در اینجا هستم و کار می کنم و این سحر خیزی تحفه ای است که از ارتش دارم . من فکر می کنم هر کس باید مانند قورباغه باشد و در هر شرایطی بتواند زندگی کندو خود را وفق دهد تا دوام بیاورد عادت کردن به زندگی در یک محیط خاص . مثلا در همین مثالی که زدم محیط مان عوض شود پرپر وبال بال بزنیم ، در حالی که باید بیاموزیم که چگونه می توانیم خود را با محیط وفق دهیم . آیا شما خودتان توانسته اید . مانند قورباغه باشید؟ من از قورباغه قورباغه ترم . * در چند باری که شما را دیده ام همیشه انگشت شصت تان مرکبی است ، ناراحت نیستید که همیشه انگشت تان سیاه است؟ این را به حساب نشانه ای از مشغولیات ما بگذارید ، اگر سیاه شدن انگشت باعث پاک شدن درون مان باشد بنظرم هیچ اشکالی ندارد و من هم از این قضیه اصلا ناراحت نیستم که هیچ خیلی هم خوشحالم علاقه من به خطاطی و نقاشی ، بسیار است . * چه آرزویی دارید؟ حالا احساس می کنم که آرزویم برآورده شده است . همیشه دوست داشتم تا مجموعه کارهایم را در کتابی به چاپ برسانم واکنون این اتفاق افتاده است و کتابم آخرین مراحل چاپ را می گذراند . * حالا خوشحال هستید؟ درست مانند این است که دوباره از نو متولدشده ام . * اگر واقعا دوباره از نو متولد شوید چه کار می کنید؟ دوباره وارد همین کارها می شوید؟ این من نیستم که وارد این کارها می شوم . احساس می کنم که نمی شوم بلکه می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 16