مجله کودک 290 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 18

انیشتین دوم "استیفن هاوکینگ" دانشمند بزرگی است که معلول و عاجز از هر گونه حرکت است او نه می تواند بنشیند و نه برخیزد . خم و راست کردن بدن را از دست او ساخته نیست و از همه بدتر ودشوارتر این است که توانایی سخت گفتن هم ندارد . هاوکینگ به ظاهر مشتی پوست و استخوان است که روی صندلی چرخدار افتاده است یک مفلوج کامل . اما این انسان فلج ، اعجوبه ی فیزیک در سال های آخر قرن بیستم است . هاوکینگ اکنون همان سمتی را در دانشگاه معروف کمبریج دارد که دویست سال پیش نیوتون در این دانشگاه علاوه بر ماهی ها ، جانداران دیگری نیز ساکن اعماق آب اقیانوس ها هستند . سوسن دریایی جانداری است که به ستاره دریایی شباهت زیادی دارد . شاخه های بدن این جاندار مو .اد غذایی را برای او شکار می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 18