مجله کودک 290 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 25

جدول میان مستطیل افقی 1- هر سه کیلوگرم را گویند- وسیله ی پرواز پرنده 2- وسیله ی دستی در روی محصول - علامت جمع فارسی 3- رها 5- غذای بیمار 6- من و شما - مهمانی و جشن 7- نوعی جنس پارچه - قلب عمودی 1- بالا آمدن آب دریا - از لباس های خانم ها 2- لوله بی تنفسی - بعضی ها از تعجب درمی آورند! 5- حیوانی که حضرت امام رضا (ع) ضامن اوشدند - دیر نیست 6- گل شهادت - هم در ماشین پیدا می شود هم در نمایش ویژگی ظاهری غزال در حالت و فرم شاخ آن است که با گوزن وآهو فرق دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 25