مجله کودک 290 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 33

باغچه ی برّه کوچولو نورا حق پرست فصل زمستان کم کم داشت تمام می شد و بهار سرسبز در راه بود . باد ملایمی که می وزید ، بوی بهار را با خودش می اورد . برّه کوچولو ، چند نفس عمیق وبلند کشید . بوی خوش ولطیف بهار را احساس کرد . از خوشحالی شروع به جست و خیز کرد وبع بع کنان دوید و دوید . پرنده ی قشنگی که بالای درخت نشسته بود و آواز می خواند ، برّه کوچولو را دید . به او نگاهی کرد و پرسید : "چه خب شده؟ انگار امروز خیلی خوشحالی؟" برّه پاهای کوچکش را به زمین کوبید و گفت : "بهار ، بهار در راه است ." پرنده گفت : "من هم خوشحالم وبرای آمدن بهار آواز می خوانم . فصل بهار که از راه برسد ، زمین از خواب بیدار می شود و گلها وسبزه ها در می آیند درختها پر از برگ و شکوفه می شوند ."

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 33