مجله کودک 290 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 34

برّه کوچولو گفت : "دلم می خواهد برای رسیدن فصل بهار یک جشن بزرگ بگیرم ." پرنده گفت : "کوچولوی بامزه! می خواهی یک جشن بزرگ بگیری؟ خیلی خوب است من هم به تو کمک می کنم ." برّه کوچولو ، بدن نرم و پشمالوی خودش را تکان داد و گفت : "ببین باد مهربان چقدر دانه ی گل از آن دور دورها برای من با خودش آورده! نگاه کن! دانه های گل ، روی پشمهای من چسبیده اند ، می خواهم آنها را بکارم ." پرنده روی شاخه های درخت ، بالا و پایین پرید . با خوشحالی بالهایش را به هم زد و گفت : "این همه دانه ی گل! تو باید آنها را توی یک زمین بزرگ بکاری ، من به همه جا پرواز کرده ام و جاهای زیادی را می شناسم آن دورترها بعد از کوههای بلند ، یک دشت بزرگ هست . خاک آن دشت ، نرم و مرطوب است ." برّه کوچولو گفت : "یک دشت بزرگ! چه خوب است که جشن بهار را در آنجا بگیرم . آن وقت می توانیم حیوانهای دیگر را هم به جشن خودمان دعوت کنیم ." در پر کردن و ترمیم دندان ، ابتدا پس از مشخص شدن ناحیه ی فاسد دندان ، با استفاده از مته حفره ای در دندان ایجاد می شود تا محتویات فاسد آن خارج شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 34