مجله کودک 290 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 43

درسال 1936 میلادی ، دویست کارگر فقیر و گرسنه ، 483 کیلومتر راه را طی کردند تا به لندن برسند و اعلام کنند که چیزی برای خوردن خود و خانواده شان ندارند . این اقدام به بحرانی در انگلستان تبدیل شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 43