مجله کودک 294 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 3

پدر روزت مبارک نگاه خسته اش را به من می دوزد چشم هایم بر روی دستهای پینه بسته اش ثابت می ماند چه بسیار روزهایی که در گرما و سرمای شدید برای سیر کردن شکم ما بیرون رفته است و تا پاسی از شب به کار و زحمت مشغول بوده است . واقعا چه هدیه ای می تواند پاسخی باشد برای همه زحمت و رنج کهبرای بزرگ کردن من می کشد ؟ ! می خواهم بگویم که دوستش دارم . می خواهم بگویم که روزش مبارک ، اما کلمه ایی پیدا نمی کنم که جبران زحماتش باشد . کلمه ای که قلب خسته اش را کمی التیام بخشد وخستگی را از تنش به در کند . حتی اگر لحظه ای باشد . پدر تردید را در چشمانم می بیند . آغوشش را به سویم می گشاید . من همچون کبوتری بال و پر می گشایم وبه سوی پدر پرواز می کنم . وجودم سر تا پا فریادمی شود فریادی که می گوید: "پدر ، خیلی دوستت دارم ! روزت مبارک !" علیرضا رحمانی از رشت تقدیم به بابای عزیزم به من معنای زندگی می دهد ، نور تو تو در اوج قله ای و من در خلوت شب به سوی توپر می کشم خدایا کمک کن تا دوباره دست گرم فرشته را بگیرم و به سوی نور پرواز کنم ای امواج سهمگین دریا مرا سوار بر قایقی کنید تا به سوی او بروم ودست خسته اش را ببویم وببوسم بابا عزیزم به غنجه ی کوچکت آب بده تا باز شود وچشمانش تو را ببیند که او را در آغوش گرفته ای . مریم پارسا از تهران چیستان 1- آن چیست که بدنش زرد وجامه اش سبز و موهایش بهرنگ سپید است ؟ جواب : بلال 2- روی زمین نیستم ، یک جا نمی ایستم ، اگر گریستم بهار می شود من کیستم ؟ جواب: ابر بهار امیر مسعود مهری 13 ساله از تهران - حسین صیادی از شهرستان گرمه (خراسان شمالی) - پوریا صدقی 11 ساله از تهران - لطیفه دکتر به بیمار گفت: "آزمایش نشان می دهد که شما قند دارید ." بیمار: "ببخشید دکتر قند حبه ای یاکله ای ؟ !" ** معلم به مریم گفت: با نجیب جمله بساز ، مریم گفت: یه پیراهن دارم نه آستین داره نه جیب . فاطمه سادات مهدوی از تهران E مثل Eductaion(آموزش و پرورش): آموزش و پرورش ، کار مهمی است که فقط در مدرسه انجام نمی شود . آموزش از همان سنین اولیه آغاز می شود هنگامی که ما متولد می شویم و پس از چندی شروع به صحبت می کنیم . حرف زدن با توجه به آموزشی که ناخودآگاه از اطرافیانمان یاد می گیریم انجام می شود . با بزرگتر شدن ، علاوه بر مدرسه که نقش مهمی در آموزش و پرورش دارد؛ مسافرت رفتن ، کتاب خواندن و مانند اینها ، نقش مهمی در آموزش انسان دارند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 3