مجله کودک 294 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 20

بازی در ساحل اگر می خواهی بدانی این پسر بچه از شن های ساحلی چه چیزی ساخته ، قلم بردار و از شماره ی یک تا 47 را به هم وصل کن . پاسخ سرگرمی شماره گذشته: قوهای کوچولو ترانسفورماتورهایی در صنعت برق وجود دارند که می توانند فشار الکتریکی وارد بر الکترون ها را زیاد کنند . (الکترون ها برای به حرکت درآمدن به فشار الکتریکی نیاز دارند) . به فشار الکتریکی ، اصطلاحا "ولتاژ" گفته می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 20