مجله کودک 294 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 23

مدار الکتریکی ساده از سه قسمت به نام های تولید کننده الکتریسته (مثلا باتری) ، رسانا (مانند سیم) ومصرف کننده (مانند لامپ) تشکیل می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 23