مجله کودک 294 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 25

جدول مستطیل در مستطیل افقی 1- ماده غذایی تزریقی به بدن - شغل 2- حرف انتخاب - حرف همراهی 3- میزان حرارت 4- از ماه های زمستانی - تار وکدر 5- عقب و پشت هر چیز عمودی 1- ماد ه ی بد بوی سفره ی هفت سین 2- علامت مفعول بی واسطه - عدد دونده ! 3- زود نیست 4- زهر 5- مادر عرب 6 مایه ی حیات 7 دروغ نیست رسانا یا سیم می تواند در برابر عبرو الکترون ها از خود تا حدی مقاومت کند و نگذارد که الکترونها به خوبی جریان پیدا کنند . امروزه دانشمندان از مواد خاص درساخت برخی قطعات الکتریکی استفاده می کنند که مقاومت رسانا را در آنها بسیار کم می کند . این مواد در دمای پایین ، حداکثر عبور جریان الکتریسته را انجام می دهند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 25