مجله کودک 294 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 31

مسابقه ی جدول ویژه رمز جدول ویژه این شماره ، نام یکی از حکما و شاعران معاصر کشورمان است شما باید حروف کلمه هایی را که در متن مربوط به این شاعر زیر آنها خط کشیده شده ، درجدول پیدا کنید و روی آن ها خط بکشید . این حروف به ترتیب از راست به چپ یا چپ به راست ، بالابه پایین و پایین به بالا در جدول قرار گرفته اند ، بعد از پیدا کردن همه ی حروف ، از کنار هم قرار دادن حروف باقی مانده ، به ترتیب ، رمز جدول را به دست می آورید . اما 2 نکته را فراموش نکنید: 1- فقط کلمه هایی را که در جدول پیدا کنید که زیرشان خط کشیده شده است . 2- حروف این کلمه ها ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشند . "وی از حکما ، شاعران ، ریاضی دانان و منجمین اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری است .اومعاصر با دوره ی "سلجوقیان" می باشد .وی در دوران حکومت سلطان ملکشاه سلجوقی و در زمان صدارت خواجه نظام الملک طوسی ، تقویم رااصلاح نمودو ان را تقویم "جلالی" نام نهاد . شهرت وی بیشتر به خاطر رباعیاتش می باشد . مضمون بیشتر رباعیات او ، شک و حیرت ، توجه به مرگ و ضرورت مغتنم شمردن عمر است .سایر آثارش عبارتند از: رساله ی جبر و مقابله نوروزنامه ، روضه القلوب ، او در سال 520 هجری قمری دیده از جهان فرو بست ودر امامزاده ای درنیشابور دفن گردید ." پاسخ هایتان را به نشانی مجله بفرستید حتما روی پاکت نامه بنویسید: "پاسخ مسابقه ی جدول ویژه شماره ی 294" یادتان باشد نام و نام خانوادگی ونشانی پستی خود را به طور کامل و خوانا بنویسید . E مثل Electronic (الکترونیک): اگر الکتریسته منبع انرژی خوبی برای راه اندازی وسایل برقی است . اما در وسایل مختلف برقی ، قطعاتی وجوددارند که کارهای مخصوصی را بر عهده دارند مجموعه ی کارهای تخصصی این قطعات ، علم الکترونیک را تشکیل می دهد . "دیود" یکی از قطعات الکترونیک است که از دوقسمت نیه رسانا تشکیل شده و جریان الکتریسته را فقط در یک جهت حرکت می دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 31