مجله کودک 294 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 35

وای ! نه ! وقت بازی بود . بچه ها جمع شدند وگفتند: "چه بازی ای کنیم ؟ بچه موشه گفت: قایم باشک ! بچه گرگ گفت: "گرگم به هوا !" بچه اردکه گفت: "لی لی لی حوضک ." کوتی کوتی به پاهایش نگاهی کردو گفت: "اتل متل توتوله ." همه یکصدا گفتند: "اتل متل توتوله ؟ ! وای ! نه ! هیچ کس موافق نبود دفعه ی قبل که بازیکرده بودند ، شمردن پاهای کوتی کوتی نصف روز طول کشیده بود ! کتاب قصه های دیگر یهم درباره ی پاهای کوتی کوتی دارد که بسیار خواندنی وجالب هستند می توانیدکتاب را به بهای 1100 تومان تهیه کنید ودر ایام تابستان باخواندن آن لذت ببرید . مدارهای کوچک یا میکروچیپ ، مدارهای بسیار کوچک میکروسکپی هستند که از صدها یا هزاران مدار کوچک تشکیل شده اند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 35