مجله کودک 294 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 36

غول سبز مهربان ، سه قسمتی شد شرک 3 ، که از نامش پیداست ، سومین قسمتاز مجموعه فیلم های شرک است . در این قسمت ، حاکم سرزمین "خیلی خیلی دور" در حال مرگ است و در وصیت خود ، شرک را وارث تاج وتخت اعلام می کند . اما شرک به مرداتب خود دلبستگی دارد و علاقه ای به سلطنت ندارد . اوبرای پیدا کردن پادشاه مناسب از الاغ و گربه کمک می گیرد . شرک به این نتیجه می رسدکهنوجوانی به نام "آرتور" برای این کارمناسب است . پس به کمک دوتسان خود ، سفری را آغاز می کند تا آرتور را پیدا کند . اماهنگامی که آنها آرتور را پیدا می کنند ، متوجه می شوند که او برای حکومت کردن مناسب نیست . درهمان حال ، پرنس چارمینگ بد جنس ، در غیاب شرک ، کودتا می کند و قدرت را به دست می گیرد . او پرنسس فیونا ، سفید برفی ، سیندرلا و چند نفر دیگر را زندانی می کند . هنگامی که شرک به سرزمین "خیلی خیلی دور" برمی گردد می فهمد که اوضاع کاملا عوض شده است . و . . . سومین قسمت شرک ، چنین قصه ای دارد . موضوع فیلم نسبت به دوقسمت گذشته کمی خسته کننده وتکراری شده است . اما از آنجایی که این فیلم بسیار پول E مثل Elephant (فیل): فیل ، تنومندترین پستاندار ساکن خشکی است این جاندار در دو نوع فیل آفریقایی وفیل آسیایی تقسیم بندی می شود . فیل های آفریقایی کمی بزرگتر از فیل های آسیایی هستند . فیل آفریقایی می تواند بلندی تا 3 متر داشته باشد . وزن این جاندار بیش زا 5 تن است . فیل می تواند اهلی شود و در کارها به انسان کمک کند . 1- گوش فیل بزرگ است تا حیوان با حرکت دادن آن خودرا حرکت دهد . 2- عاج ، دندانی است که برای حرکت دادن درختان از آن استفاده می شود . 3- نوک خرطوم فیل دارای دو سوراخ تنفسی است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 36