مجله کودک 294 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 37

سازبوده است برای بار سوم تصمیم گرفته شده است تا همچنان فیلم شرک ساخته شود . شرک 3 ، از نظر هنری و قصه ، چیز زیادی برای گفتن ندارد و پول ساز بودن آن باعث شده است تا بار سوم فیلم ساخته شود . فیلم از نظر فنی و انیمیشن هیچ کم و کسری ندارد ، چند صحنه ی آن هم بسیار خوب درست شده است مثل صحنه ای که شرک موقتا پادشاه شده است یا صحنه ای دیگر که در آن سفید برفی را به شکل "نینجا" می بینیم . بهنظر می رسد تا زمانیکه بچه ها غول سبز مهربان را دوست دارند ، دنباله های شرک هم ساخته خواهد شد . بیش از 50 هزار فیل آسیایی در جنگل های هند ، چین وجنوب شرق آسیا وجود دارند ، از تعدادی از این فیل ها در جابه جایی اجسام سنگین استفاده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 37