مجله کودک 294 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 38

** حالا شروع به طراحی جزئیات نقاشی بر روی طرح اصلی می کنیم . موشک ها وسطح هواپیما را نقاشی می کنیم . ** مشکی کردن خطوط اصلی را که جزو اصلی نقاشی ما هستند را آغاز می کنیم . ** تیزی نوک بال ها را مانند شکل کم می کنیم و مشکی کردن خطوط را ادامه می دهیم . خط های اضافه را پاک می کنیم . ** هواپیمای خود را می توانید به دلخواه رنگ آمیزی کنید . E مثل Energy (انرژی): حرکت یا خودرو ، صدایی که از یک ساز شنیده می شود یا نوری که از لامپ می بینیم ، صورت های مختلفی از انرژی هستند . انرژی توانایی انجام دادن چیزهایی است که می بینیم . حرکت دادن اجسام توسط نیرو انجام می شود و نیرو نیز از انرژی به دست می آید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 38