مجله کودک 295 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 295 صفحه 18

نامه های زیادی به دست ما می رسد که درآنها شما مطالب کوتاه و بلند علمی را نوشته اید دراین شماره تصمیم گرفته ایم تا تعدادی ازاین مطالب را که به صورت خواندنی های علمی کوتاه برایمان فرستاده اید چاپ کنیم . آنچه شما نوشته اید بینایی حیوانات - قدرت بینایی جغدها ، هشتاد و دو برابر انسان است . - سگ ها دنیا را بدون رنگ و مات می بینند . آن ها فقط سایه های خاکستری رنگ را تشخیص می دهند . - چشم شتر مرغ از مغزش بزرگتر است . - فبلها قدرت بینایی کمی دارند ، به صورتی که شب ها بچه خود را با روباه یا کفتار اشتباه میگیرند . راحله صدری نیا - تهران حیوانات سمی - عروس دریایی یکی از سمی ترین حیوانات داخلی آب است که سم آن در حدود دو دقیقه اثر می کند . - با اینکه اسم مارها به عنوان خزنده ای سمی شناخته شده است . اما فقط سی درصد مارهای دنیا سمی هستند . ابراهیم فضلعلی - 13 ساله از تهران E مثل Europe(اروپا) : قاره های اروپا در نیمکره ی شمالی کره ی زمین و در همسایگی قاره آسیا قرا ردارد این قاره به دلیل وضعیت مناسب آب و هوا وزمین های کشاورزی آن به قاره ی سبز هم معروف است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 18