مجله کودک 295 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 295 صفحه 20

کدام تصویر ؟ ! اگر خوب دقت کنی ، از بین 6 سایه ی سمت راست . فقط یکی کاملا شبیه تصویر اصلی است ودر واقع سایه ی آن است . قلم بردار و آن را مشخص کن . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : بازی در ساحل ایجاد صنایع بزرگ ازقرن هجدهم میلادی در اروپا انجام گرفت . صنایع مختلف این قاره امروزه نقش مهمی درزندگی ساکنان قاره اروپا برعهده دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 20