مجله کودک 298 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 24

و این داستان ادامه دارد . گاز هلیوم در پر کردن بادکنک ها استفاده می شود تا به این وسیله ، بادکنک بتواند سبک شود و بالا برود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 24