مجله کودک 299 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 6

سرود بهار سیمندوخت وحیدی کاش یک روز می شکفت باز هم غنچه های نور یا که می آمد او شبی شاد و خندان ، ز راهِ دور **** مادرم گفت : « نام او هست مهدی ، خدا کند او بیاید و کوچه را خرّم و باصفا کند ****

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 6