مجله کودک 302 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 21

هر چند ژاپن موادخام و اولیه صنعتی کمی دارد ، اما صنایع آن از مهمترین صنایع جهان به شمار می روند . وجود نیروی انسانی مفید ، قانع و کارآمد یکی از ویژگی های صنایع ژاپن است ژاپنی ها توانسته اند افق های جدیدی در صنایع و فن آوری جدید بگشایند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 21