مجله کودک 302 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 31

مسابقه ی جدول ویژه رمز جدول ویژه این شماره ، نام شاعر بزرگ ایرانی است شما باید حروف کلمه هایی را که در متن مربوط به این شاعر زیر آنها خط کشیده شده ، درجدول پیدا کنید و روی آن ها خط بکشید . این حروف به ترتیب از راست به چپ یا چپ به راست ، بالابه پایین و پایین به بالا در جدول قرار گرفته اند ، بعد از پیدا کردن همه ی حروف ، از کنار هم قرار دادن حروف باقی مانده ، به ترتیب ، رمز جدول را به دست می آورید . اما 2 نکته را فراموش نکنید : 1- فقط کلمه هایی را که در جدول پیدا کنید که زیرشان خط کشیده شده است . 2- حروف این کلمه ها ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشند . " در سال 473 ، ه - ق در "غزنین" به دنیا آمد . وی از شاعران و عارفان بزرگ قرن ششم هجری قمری به حساب می آید . در مقطعی از زندگی دچار انقلاب درونی شد و به صوفی گری روی آورد . وی به مکه سفر نمود ودر اغلب شهرهای خراسان سیاحت کرد . و با درویشان معاشرت نمود . قصیده های او بیشتر در وصف طبیعت می باشد . وی در غزل نیز قدرتی بی نظیر از خود نشان داده است .دیوان اشعارش حدود 13 هزار بیت می باشد . از آثارش می توان به : سیرالعباد الی معاد - حدیقة الحقیقه - عقل نامه - اشاره کرد . ی از دوستداران صدیق آل علی (ع) و خاندان پیغمبر (ص) بوده است . او در سال 529 ه - ق در غزنین درگذشت و همانجا نیز به خاک سپرده شد ." پاسخ هایتان را به نشانی مجله بفرستید حتما روی پاکت نامه بنویسید : "پاسخ مسابقه ی جدول ویژه شماره ی 296" یادتان باشد نام و نام خانوادگی ونشانی پستی خود را به طور کامل و خوانا بنویسید . در طول تاریخ معاصر ، ژاپن وارد جنگ های مختلفی شده است .نبرد باچین درسال های 1894 و 1895 ، نبرد با روسیه در سلا 5 - 1904 و شرکت در جنگ جهانی دوم .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 31