مجله کودک 308 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 308 صفحه 24

در سال 1954 تصویر یک خانم خانه دار بر روی جلد نشریات چاپ شد که در حال تهیه همبرگر با استفاده از برق حاصل از انرژی هسته­ای بود. در آن سال برای تامین برق، اولین نیروگاه اتمی برق در روسیه (شوروی سابق) احداث شده بود. امروزه بیش از 400 نیروگاه اتمی، حدود 15 درصد از انرژی برق مصرفی جهان را تامین می­کنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 308صفحه 24