مجله کودک 312 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 312 صفحه 24

تصویر درشت گرفته شده از « میراندا » یکی از قمرهای مشتری ، که توسط کاوشگر وویجر 2 گرفته شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 24