مجله کودک 313 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 6

کودکی ها قیصر امین پور کودکی هایم اتاقی ساده بود قصه ای ، دور اجاقی ساده بود شب که می شد نقش ها جان می گرفت روی سقف ها که طاقی ساده بود افسران پلیس با انگشت نگاری کامل از مجرمان سابقه دار ، از آن ها اطلاعاتی جمع آوری می کنند که در صورت وقوع جرم در آینده ، از این اطلاعات استفاده می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 6