مجله کودک 313 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 10

قسمت اول بهشت ، در کناره ی کویر گل ها مظهر زیبایی اند و عطر و بویشان مدهوش کننده . گیاهی بومی در کشور مکزیک می روید که ترجمه نام آن به نام به زبان ما چیزی می شود شبیه به این : « گیاهی که گلش را کسی نمی بیند » . این نامگذاری به دلیل این است که این گیاه به ندرت به گل دهی می رسد . ضمن اینکه اگر هم در شرایط خاصی این گیاه گل دهد به معنی نزدیک شدن به پایان عمرش است و بعد از مدتی گل گیاه از بین می رود . آیا دوست دارید گل گیاهی را گلش را کسی نمی بیند ، ببینید ؟ این گیاه که نام علمی آن « آگاو » است در سال 84 در رشت به گل نشست . امسال در سال 1386 ، این گیاه در « باغ گل اصفهان » گل داده است . دید ار این هفته دوست در این باغ ، و با مسئول این مجموعه است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 10