مجله کودک 313 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 11

لطفا خودتان را معرفی کنید . سید محمد قریب . کارشناس رشته کشاورزی ، گرایش باغبانی . این باغ از چه زمانی افتتاح شده است ؟ از یازده سال پیش ، از سال 1375 . و قبلاً اینجا بوده است ؟ کاربری های مختلفی داشته است . بخشی از آن در اختیار کارخانه های سنگ بری و بخشی از آن هم در منازل مسکونی و بخشی از آن هم بیشه بوده است . کارخانه های سنگ بری باعث ایجاد سر و صدا و آلودگی صدا در محیط شهری شده و منظره زیبایی نداشته است . شهرداری اصفهانی این اراضی را خریداری و اقدام به احداث باغ گلها نمود . چقدر بزرگ است . زمانی که افتتاح شد 55000 متر مربع وسعت داشت . امسال توسعه بیشتری پیدا کرده و چیزی حدود 18000 متر مربع دیگر نیز به آن اضافه شده است . و چند نفر مراقبت از گل ها را برعهده دارند ؟ کلاً 42 نفر پرسنل در مسئولیت های مختلف در اینجا خدمت می کنند که از این تعداد حدود 30 نفر باغبان هستند . چند نوع گل دارید ؟ در اینجا بیش از 720 نوع واریته ی گیاهی داریم . اگر چه این شهر آب و هوایی نیمه بیابانی دارد ، اما تمامی سعی بر این بوده تا تنوع گیاهی خوبی را در اینجا به نمایش بگذاریم ، تنها حدود 30 کیلومتر دورتر از اینجا کویر است؛ شن زار و ماسه . اینجا شهری است در حاشیه کویر با میزان بارش کم . احداث چنین باغی در چنین اقلیمی با این همه تنوع ، زحمات بسیاری را می طلبد که مسئولان حدود یک دهه این زحمت را کشیده اند و حالا به عنوان نسل جدید و شاگردان آن ها ، نگهدارنده این امانت هستیم . این باغ یک سرمایه بزرگ و یک افتخار برای شهر اصفهان است و من امیدوارم مردم از این نعمت به خوبی بهره ببرند . حدیثی از امام صادق(ع) هست که می گویند درختان هدیه ای از طرف خداوند است به انسان ها . در برابر این هدیه گرانبها سه وظیفه داریم ، اول اینکه آن ها را بکاریم ، دوم اینکه مراقب آن ها باشیم و سوم اینکه از مواهب و زیبایی آن ها استفاده کنیم . دو قسمت اول و دوم را شهرداری بر عهده گرفته است می ماند قسمت سوم که بر عهده مردم است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 11