مجله کودک 313 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 13

را از دست بدهند . چه احساسی از دیدن صحنه چیده شدن یک گل پیدا می کنید ؟ اولا خوشحال می شوم ، خوشحال از اینکه می بینیم گل آنقدر جذابیت داشته و آنفدر یک نفر آن را دوست داشته که می خواسته آن را مال خودش کند اما از این که بگذریم باید بگویم که بسیار دلگیر می شوم . این صحنه ، صحنه ی بسیار دلگیرکننده ای است . ما نباید خودخواه باشیم و نباید خوبی ها را تنها برای خودمان بخواهیم . اگر فرزند خودتان هم به اینجا بیاید و یک گل بچیند باز هم ناراحت می شوید ؟ من هنوز ازدواج نکرده ام وفرزندی ندارم . اما به من گفتید که با نشریه دوست کودک آشنا هستید . برادر کوچکم این نشریه را می خواند . او یازده سال دارد و کلاس چهارم دبستان است . به اینجا می آید ؟ بله ، معمولا جمعه ها و روز های تعطیل به اینجا می آید و از محیط اینجا استفاده می کند . اگر برادر کوچک خودتان گلی بچیند چه ؟ ناراحت می شوید ؟ هیچ فرقی نمی کند ، بله ، ناراحت می شوم . چرا مانع و یا حصاری برای در امان ماندن گل ها از دست زدن درست نمی کنید ؟ زیبایی اینجا به همین است که مانعی بین ما و گل ها نباشد ، تنها به نصب تعدادی تابلوی هشدار دهنده اکتفا کرده ایم . ایجاد هرگونه مانع یا حصاری بین گل ها و آدم ها از قشنگی اینجا می کاهد . گفتید که آدمها در برابر گلها به وجد می آیند ، شما چقدر به وجد می آیید ؟ بسیار زیاد ، به نظر من هر وقت که یک گل باز می شود آغاز یک زندگی جدید است ، یک سلام نو ، سلامی که یک موجود به جهان می دهد ، وقتی گلی شکوفا می شود احساس می کنم که باز یکی از نشانه های قدرت خداوند تجلی پیدا می کند . ادامه دارد P مثل Pollution [آلودگی] : نفت ریخته شده در دریا ، دود اگزوز خودروها ، انواع زباله ها و بسیاری از مواد به درد نخور تولید آلوده کننده های محیطی را می کنند که به شدت برای انسان ، حیوان و گیاه خطرناکند . علاوه بر این ها ، امروزه انواع مواد شیمیایی و باقیمانده ی مواد کارخانجات نیز به آلوده کننده های محیطی اضافه شده اند . همه ساله و در ساحل بسیاری از رودخانه ها و اقیانوسها ، هزاران جاندار آبزی و پرنده بر اثر نشت نفت کشتی های نفتکش به آب دریا ، می میرند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 13