مجله کودک 313 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 15

برود . شب وقتی بابا از سر کار آمد . نی نی هنوز داشت با کفش های بوقی اش راه می رفت . وقتی دید نی نی آن قدر خوب راه می رود آنقدر خوشحال شد و شروع کرد به بازی با او . من و مامانم نفس راحتی کشیدیم ونشستیم تا استراحت کنیم . بابا شب همان طور که با نی نی بازی می کرد شام خورد . آخر شب هم نی نی حاضر نبود بنشیند . با اینکه خوابش می آمد همین طور راه می رفت . تازه یاد گرفته بود تند تند بدود . بابا هم خسته شده بود . اما دلش نمی آمد چیزی بگوید . من و مامان با خیال راحت خوابیدیم . اما بابا . . . صدای کفش های بوقی نی نی را توی خواب هم می شنیدم . . . « ادامه دارد » ترافیک خودروها و دود حاصل از اگزوز آن ها موادی مانند مونواکسیدکربن ، اکسید نیتروژن و کربن دی اکسید در طبیعت آزاد می کنند که سبب اثرات بدی بر روی دستگاه عصبی و سلامت انسان می شود . علاوه بر این ، این مواد همراه باران به زمین برمی گردند و تولید باران اسیدی می کنند . باران اسیدی برای گیاهان و انسان مضر است و سبب فرسایش تدریجی بناها و ساختمان ها هم می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 15