مجله کودک 313 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 16

دوشبنه- 19 آذر- 29 ذی القعده شهادت امام محمد تقی (ع) امام جواد (ع) در آخر ماه ذی القعده سال 220 هجری به شهادت رسید . سه علت مهم شهادت این امام عبارت بودند از : (1) تقوای الهی امام و دوری از فساد دربار « تقی » لقب دیگر امام جواد (ع) است ، زیرا تقوای الهی آن امام بزرگوار چنان بود که هیچگاه تلاش دشمن و خلفای عباسی برای آلوده کردن ایشان در فساد دربار موثر واقع نشد و این یکی از علت های کینه ی عباسیان از این امام بود . (2) برتری علم و دانش امام برتری های علمی امام جواد (ع) نسبت به خلیفه عباسی و وابستگان او آنقدر سر بود که بارها آّبرو و حیثیت نداشته ی آن ها ریخته شد و رفته رفته تصمیم عباسیان به شهادت امام تقی گرفته شد . (3) خطر نهضت های شیعی در زمان هادی عباسی که یکی از خلفای عباسی بود یکی از شیعیان به نام حسین بن علی معروف به شهید « فخ » قیام کرد که البته عباسیان این نهضت را سرکوب کردند . اما امام جواد (ع) از این شهید حمایت کردند و در روایتی می فرمایند : « پس از فاجعه ی کربلا ، هیچ فاجعه ای برای ما بزرگتر از فاجعه ی فخ نبوده است » با چنین موضع گیری هایی طبیعی بود که ماموران و عباسیان و یاران آن ها احساس خطر کنند و زمینه ی مسمومیت و شهادت آن بزرگوار را فراهم کنند . نشت نفت از کشتی های نفتکش سبب آلودگی آبها و مرگ جانداران آبزی می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 16