مجله کودک 313 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 21

ماجرا های کتاب قدیمی بر اساس داستانی از کلیله و دمنه طراح بابک قریب رنگ به راد قریب قسمت هفتم برای عبور کشتی ها از کانال ها و معابر دریایی ابتدا در یچه ی ورودی کانال باز می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 21