مجله کودک 313 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 24

کانال آبی پاناما واقع در آمریکای جنوبی یکی از معروف ترین کانال های دریایی است که توسط انسان ساخته شده است . این کانال در سال 1914 ساخته شد و مسافت ده هزار کیلومتری عبور کشتی ها را به 82 کیلومتر کاهش می دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 24