مجله کودک 313 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 26

عطر اذان رودابه حمزه ای یاس چکیده ست میان حیاط پر شده از زمزمه ها ، گوش شب خواب نشسته ست لب پنجره ماه خزید ست در آغوش شب پهن شده سفری ما باز هم پر زده چشمان من از شهر خواب نان و غذا چیده شده توی ظرف آن طرفش عاطفه و ظرف آب 1- محل تمبر که همواره در سمت راست و بالای پاکت نامه قرار دارد . 2- نشانی که نامه باید به آن مقصد ارسال شود باید با خط خوانا و خوش نوشته شود . 3- کدپستی اهمیت زیادی در رسیدن به مقصد نامه دارد . 4- نقاط فسفری مخصوص بر روی برخی پاکت ها قرار دارد که برای جدا کردن پاکت ها توسط ماشین های خودکار استفاده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 26