مجله کودک 313 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 27

سفره ی ما بوی خدا می دهد بوی گل باغچه و جانماز چادر آبی به سر مادرم پر شده از زمزمه های نماز باز پدر ، غرق دعای سحر غنچه ی تسبیح گرفته به دست عطر اذان می رسد و باز هم وقت شکوفایی این باغچه ست تمبرها با طرح ها ، شکل و رنگ های مختلف توسط ادارات پست سراسر جهان چاپ و منتشر می شوند . تمبر پستی بر اساس فرهنگ ، هنر و آیین هر کشور طراحی و چاپ می شود . اولین تمبر پستی جهان در سال 1840 و در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 27