مجله کودک 313 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 35

که بیشترتان بساط سفره ی هفت سین را می فروختند . مادر گفت : « اول برای محسن کت و شلوار می خریم . بعد می رویم بازار بزرگ و بقیه ی خریدمان را آنجا می کنیم . » بعد از دیدن لباس های چند مغازه ، وارد یک مغازه ی کت و شلوار فروشی شدیم که روی شیشه اش نوشته شده بود : پوشاک وطن . آقای فروشنده با لبخند از جنس خوب و دوخت کت و شلوارها برای چند مشتری که توی مغازه بودند ، تعریف می کرد . بعد از رفتن مشتریها ، مادر جلو رفت و در حالی که محسن را نشان می داد گفت : « آقا یک دست کت و شلوار خوب می خواهیم . » فروشنده فرز و چابک چند دست کت و شلوار آورد . مادر و بی بی جان مشغول وارسی آن ها شدند و بالاخره بعد از نیم ساعت یک دست کت و شلوار سرمه ای را که کمی بزرگتر از خود محسن بود ، انتخاب کردند . محسن از شکل و رنگ کت و شلوار راضی بود اما اصرار می کرد کوچکتر باشد . مادر و بی بی جان هم مثل همیشه اصرار می کردند که همین خوب است؛ چون عقیده داشتند بچه ها مثل درخت چنار روز به روز بزرگتر می شوند . . . داستان بعد از خریدن لباس محسن ، جالب تر می شود . راستی نکند مادر ، کیف پولش را گم کند ؟ ! آن وقت تکلیف خرید لباس عید چه می شود ؟ بهتر است تا بقیه ی داستان را فاش نکرده ایم خودتان کتاب را که به ب های 280 تومان منتشر شده ، تهیه کنید و بخوانید تا سر از ادامه ی ماجرا درآورید . حدود 2000 میلیون سال پیش بر روی زمین ایجاد شده است . در آن زمان انواعی از میکروب ها و جانداران تک سلولی اولین جانوران ساکن کره زمین شدند که محل زندگی آن ها در ته اقیانوس اولیه بود . « استروماتولیت » ها نمونه ای از ا ین جانداران اولیه هستند که فسیل آن ها باقی مانده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 35