مجله کودک 313 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 43

حدود دو میلیون سال پیش جاندارانی نظیر انسان ، ماموت (فیل غول پیکر) و سایر پستانداران بر روی زمین به وجود آمدند . 18 هزار سال پیش یخبندان وسیعی سراسر نیمکره شمالی را دربرگرفت که در اثر آن نسل ماموت ها منقرض کردید . .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 43