مجله کودک 317 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 7

آرام کنار هم نشینند ، بر روی شب سیاه خندند . بی لب ، همه با نگاه خود ، بر خاموشی بی نگاه خندند . فردا که شوند مردم از خواب بیدار و به پشت شیشه آیند ، خمیازه کشند و چشمها را بر عالم نقره ای گشایند ، گویند : « خدا ، چه برف خوبی ! زیبا و شکفته و سپید است . این چهره ی پاک و روشن برف ، یا چهره ی شادی و امید است ؟ ورزش عمومی و مورد علاقه ی مردمان شبه جزیره ی اسکاندیناوی ، اسکی بر روی برف است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 7